konusma-problemleri

Dil ve konuşma terapisti (DKT), konuşma ve dille ilgili zorluklar yaşayan çocukları ve yetişkinleri değerlendiren, tedavi eden yüksek öğrenim görmüş profesyonel kişidir.

Bir DKT ayrıca yiyecek ve sıvı yutmada zorluk yaşayan çocuk ve yetişkinlerde değerlendirme ve tedavi sürecinde de görev almaktadır. DKT yutma sürecinin hangi bölümünde sorun olduğunu tanımlamada da yardımcı olacaktır.

BİR DKT NEYİ TEDAVİ EDER?

Konuşma Bozuklukları

Artikülasyon (Sesletim) →konuşma seslerini söyleme şeklimiz ( kapı yerine tapı, su yerine bu demek vb. gibi)
Fonoloji (Sesbilgisi) → kullandığımız konuşma örüntüleri ( portakal yerine porkatal, kitap yerine kipat demek vb. gibi)
Apraksi → konuşma seslerini üretmek için ihtiyaç duyulan hareketlerin koordinasyonunda ve planlanmasındaki zorluk.
Akıcılık → kekemelik ( mamamasa – Hece tekrarı, aaaayna – Ses uzatma, “Baba” sözcüğünün ilk sesi “B” nın patlatılarak sesletilmesi- Blok)
Ses → kısıklık gibi ses problemleri

Dil Bozuklukları

Alıcı Dil → dili anlamadaki zorluk ( Verilen komutları yerine getirememe, söylenilen sözcüklerin anlamını bilmeme vb.)
İfade Edici Dil → dili kullanmadaki zorluk (Yaşına gerektirdiği cümle uzunluğuna sahip olmama, başından geçen olayları, resimde gördüklerini anlatmada zayıf sözcük dağarcığı, adlandırmada zorluk, anlatılan veya okunan bir hikaye ile ilgili sorulan sorulara uygun cevap verememe vb.)
Pragmatik Dil → sosyal iletişim; başkalarıyla konuşma şeklimiz. (Konuşmada sıra alma becerisinde sıkıntı, kime ne zaman ne söyleyeceğini bilememe)

Diğer Bozukluklar

İşitme Kaybı → işitme kaybı; terapi dudak okumayı, konuşmayı ve/veya alternatif iletişim sistemlerini geliştirmeyi içerir.
Oral-Motor Bozukluklar → zayıf dil ve/veya dudak kasları
Yutma/Yeme Bozuklukları → çiğneme ve/veya yutmada zorluk