Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Tanısı Almış Çocukların Öğretmenlerine Tavsiyeler

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİF TANISI ALMIŞ ÇOCUKLARIN ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK ETKİLİ DAVRANIŞ STRATEJİLERİ

• DEHB’ nun bir biyolojik bir bozukluk olduğunu bilmelisiniz.
• Çocuk yanlış davrandığında öncelikle davranışın nedenini anlamaya çalışınız. Bu davranışlar DEHB’ dan dolayı olabilir. Bazen ilacın yan etkisi olabilir. Bu çocukları adı çıkmış pozisyonundan kurtarınız.
• Küçük hatalar için ceza vermeyiniz. Cezayı büyük hatalar için veriniz. Cezayı davranıştan hemen sonra veriniz. Ceza, çocuğun fiziksel ve ruhsal durumunu bozacak kadar ağır olmamalıdır.
• Aynı davranışa sürekli aynı tepkiyi veriniz. Davranışlarınız tutarlı olmalıdır.
• Çocuğun duygu ve düşüncelerini ifade etmesine fırsat ediniz. Sabırla dinleyiniz.
• Çocuk öfkelendiği zaman siz öfkelenmeyiniz. Öfkesi geçtikten sonra konuşunuz.
• Arkadaşları içinde olumsuz ifadelerde bulunmayınız. Arkadaşları yanında övücü, güzel ifadeler kullanınız.
• İyi bir davranış sergilediğinde hemen olumlu geri bildirim veriniz. Örneğin; ‘Ali arkadaşların ile güzel oynadın, bu beni çok mutlu etti’.
• Bir sorun ile karşılaştığında, bulduğu çözümün neye mal olduğunu, sonuçlarını sınıfta tartışınız.
• Ders anlatırken yerinde duramadığını fark ettiğinizde hemen küçük görevler veriniz. (tahtayı silmek, bir şeyi çöpe attırmak gibi)
• Size en yakın noktada oturtunuz. Dikkati dağıtacak şekilde pencere kenarında ya da arka sırada oturtmayınız.
• Konuşurken göz teması kurunuz. İsteklerinizi kısa, net ve detaya girmeden bildiriniz.
• Organize olamazlar bu nedenle organize olmalarına yardım ediniz. Daha çok test usulü ödevler veriniz. Çok fazla ödev vermeyiniz. Ödevleri çocukla birlikte mutlaka kontrol ediniz.
• Dersler konusunda aile ile işbirliğine giriniz. Eksik kaldığı noktaları aileye bildirip tamamlamasını isteyiniz.
• Sınıfın düzenini çok bozmayan davranışlara izin veriniz. (sallanmasına, silgi ile oynamasına, ayakta durmasına gibi)
• Dersleri ilgi çekici olması için görsel materyaller kullanarak anlatınız. Derste kısa molalar veriniz ( fıkra anlatma gibi). Dersi oyun haline getirebilirsiniz. Örneğin; ritmik saymaları öğretirken, müzik aletleri ile ritim tutarak öğretebilirsiniz.
• Olayları çözmesi için şiddet yerine başka hangi yöntemlerin kullanılabileceğini öğretiniz.

Lina Danışmanlık

Lina ‘hurma fidesi’ anlamına gelmektedir. Bir hurma ağacının meyve vermesi için dişi ve erkek ağacın bir arada olması gerekir. Bu yüzden Lina bizim için aileyi ( anne-baba ve çocuğu) ifade eder.

Bir yant bırakın

You must be logged in to post a comment.