projektif-testler-CAT-TAT-Rorschach-testi

Bu testler çocuğun erken dönem ilişkilerine dair, kimlik konusunda, annenin kapsayıcı işlevleri ve nesne ilişkileri hakkında bilgi verir.

  • CAT ( Children’s Apperception Test) ( 4-8 yaş aralığı)
  • TAT ( Thematic Apperception Test) ( Ergenler için)
  • Rorschach Testi ( Çocuk ve Ergenler için)
  • Luissa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi ( 4-10 yaş aralığı)