Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapiye göre, bir olay karşısında düşünceler duygularımızı, duygularımız da davranışlarımızı etkiler. Çocuğun işlevsel olmayan düşünceleri üzerinde çalışarak onları işlevsel olanlar ile değiştirmek temel amaçtır. Çocuğun düşünceleri değiştikçe duygu ve davranışları da ona yönelik olarak değişecektir. Böylece çocuk daha sağlıklı, uyumlu bir hayat elde edecektir.