Dr. Mel Levine`e göre (All Kinds Of Minds Institute) insan zihni 8 nörogelişimsel sistemden oluşmuştur: Dikkat kontrol sistemi, hafıza sistemi, dil sistemi, mekansal düzenleme sistemi, ardışık düzenleme sistemi, motor sistem, yüksek düşünme sistemi, sosyal düşünme sisteminden oluşur. Bu yaklaşım biçimine göre; önce çocuğun güçlü olduğu alanlar, gelişmesi gereken alanlar belirlenir. Sonra belirlenen bu alanlar üzerinden psiko-eğitimsel bir çalışma uygulanır.