Dışa Vurumcu Sanat Terapisi

Sözlü ifadenin yetersiz kaldığı durumlarda Sanat Terapisi; semboller, metaforlar, görsel imgeleri kullanarak kişinin kendi içindeki duyguları sanat yolu ile dışa vurma biçimidir. Bu terapi yöntemi, klasik terapi yöntemlerinden farklı olarak kişiye acı veren olayları, korkuları, hayallerini ve isteklerini rahatsı etmeden, duyguları ile kendisi arasına mesafe alarak ifade etmesini sağlar.